Komu stát zaplatí střechu nad hlavou, energie a služby?

Na podporu má obvykle nárok rodina, jejíž náklady na bydlení včetně energií a odvozu odpadů přesahují 30 % celkových čistých příjmů, v Praze 35 % celkových čistých příjmů.
Zároveň ale náklady na bydlení nesmí přesáhnout tzv. „normativní náklady na bydlení“. Normativní náklady se liší pro nájemníky a pro vlastníky bytů, přičemž při nájmu dosahují vyšších částek. Navíc závisí také na velikosti obcí, v níž se byt či rodinný dům nachází, a počtu členů domácnosti.
·  Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
·  Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje.
·  Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

okna bytového domu
Jak se vypočítávají náklady na bydlení?

Výdaje na bydlení se liší u vlastního bydlení a nájemního bydlení. V Česku rozšířené družstevní bydlení se pro účely výpočtu příspěvku na bydlení započítává do vlastního bydlení.
schody ve starém domě 
Nájemní bydlení
Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady zaplnění poskytované s užíváním bytu. Celkové náklady za bydlení se prokazují nájemní smlouvou. Jestliže nejsou další náklady (např. elektřina, voda…) zahrnuty v nájemní smlouvě, tak je potřeba doložit doklady i na tyto výdaje. U všech bytů se tedy započítávají náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění. pěněženka s bankovkami 
Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
U družstevních a vlastních bytů se nevychází ze skutečných nákladů, ale ze srovnatelných nákladů. 
Stát chudým domácnostem přispívá na bydlení v rámci státní sociální podpory. Oproti roku 2016 se ale příspěvek na bydlení pro rok 2017 snížil.

Komu stát zaplatí střechu nad hlavou, energie a služby?
Ohodnoťte příspěvek