Je tato pomoc tzv. sendvičové generaci dostatečná?.

Nová dávka nemocenského pojištění má pomoci rodinám s péčí o člena rodiny, a to ve výjimečných nebo krizových situacích. Poskytovat se bude od poloviny roku 2018. Ošetřovatelské volno se týká lidí, kteří pracují a platí si nemocenské pojištění. Chceme, aby měli možnost postarat se například o dítě po vážném úraze, o nemocného seniora, kteří se tak budou moci léčit doma a nikoli ve zdravotnickém zařízení, řekla ministryně práce Michaela Marksová. Nyní budete mít možnost nově moci požádat o dávku na dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace.

starý pár
Podmínky poskytnutí:

·         náhlá závažná životní komplikace u člena rodiny
·         jeho pobyt v nemocnici alespoň 7 dní
·         nutnost celodenního poskytování dlouhodobé péče po dobu dalších minimálně 30 kalendářních dní.
Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu.
O příbuzného mohou s nárokem na dávku pečovat:
Abyste mohli uplatnit nárok na dlouhodobé ošetřovné, musíte být:

  • a) manželem nebo registrovaným partnerem ošetřované osoby,
  • b) příbuzným v linii přímé nebo její sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
  • c) druhem ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

spousta léků
Osoby se v péči o danou osobu mohou i střídat. Lidé, kteří potřebují skloubit práci a péči o nemocné příbuzné – v dlouhodobém ošetřovném, najdou tak východisko ze zapeklité situace.
Dávka je (na rozdíl od běžného krátkodobého ošetřovného) určena i pro OSVČ. Protože je to ale dávka nemocenského pojištění, je dostatečně dlouhá účast podmínkou pro vznik nároku na výplatu dávky.

Je tato pomoc tzv. sendvičové generaci dostatečná?.
Ohodnoťte příspěvek